Nieuwsbrief

De informatiefiche 'Binnen roken is nooit oké' geeft op eenvoudige manier weer welke misverstanden er over meeroken leven en wat de voordelen zijn van rookvrij huis.
Kleed een tentoonstelling, workshop of infoavond aan met de banners over gezondheid en milieu.
Het spel maakt mensen op een interactieve manier bewust van mogelijke gezondheidsrisico’s die huishoudproducten, bouw- en inrichtingsmaterialen en toestellen met zich meebrengen.
Het bekende vraag- en antwoordspel over gezondheid en milieu.
Aanvullend op de campagne ‘Binnen roken is nooit oké’ bieden we materialen aan om meeroken in de kijker te zetten of om een gesprek aan te gaan met rokende ouders of grootouders.
Om meer duidelijkheid te scheppen over de wetgeving en meer info over de aanpak van hinder door hout verbranden is er het draaiboek 'Stook je gezondheid niet op'.
De affiche maakt mensen attent op een goed gebruik van een houtkachel of haard zonder schade voor de gezondheid.
De folder geeft meer informatie over hoe correct binnen stoken en welke brandstof of kachel te gebruiken.
De folder geeft meer informatie over het verbranden van afval in open lucht: wat mag wel, wat niet, wat zijn de gezonde alternatieven.
De affiche maakt mensen attent op de risico's bij vuurtje stoken in de tuin. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond, vervuilt de lucht en zorgt voor geurhinder.
Gebruik dit pakket van vijf geïllustreerde, geplastificeerde praatplaten om op een laagdrempelige manier een groepsgesprek te houden over gezond wonen, samen met het begeleidingsboekje.
Hang de pancarte op in je wachtzaal, bibliotheek, inkomhal of bij infobeurzen. Ze geven toegankelijke en objectieve informatie aan de geïnteresseerde burger over het belang van gezond wonen.
Met de fotopresentatie kan je op een laagdrempelige manier een groepsgesprek houden over gezond wonen.
De brochure ‘Asbest in en om het huis’ geeft meer informatie over hoe veilig om te gaan met asbesthoudend materiaal, hoe asbest te herkennen en welke wettelijke bepalingen er bestaan.
Asbest (Banner)
Ontleen de roll-up banner over asbest en zet hem op tijdens een beurs of in een publiek gebouw zoals het gemeentehuis, de huisvestingsdienst of de bib.

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen