Nieuwsbrief

Plaats een artikel over het Bevolkingsonderzoek Borstkanker in je lokale infoblad, personeelskrant of ledenblad.
 
E-mailbanner om het Bevolkingsonderzoek Borstkanker in de kijker te zetten.
Affiche die het bevolkingsonderzoek naar borstkanker onder de aandacht brengt
Roll-up banner die het bevolkingsonderzoek naar borstkanker onder de aandacht brengt
Informatieve folder over het wat en hoe van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker
Projecteer de digitale pancarte met het campagnebeeld op een scherm in het gemeentehuis, wachtzaal of apotheker.
Bladwijzer met basisinformatie over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker
Filmpjes voor je website of tijdens een activiteit waarin het bevolkingsonderzoek naar borstkanker aan bod komt
 
Plaats de facebook omslagfoto met de slogan "De screeningsmammografie. WIj doen het. En wat doe jij?" op je facebookpagina en zet het Bevolkingsonderzoek Borstkanker in de kijker.
In oktober zetten we het Bevolkingsonderzoek Borstkanker in de kijker. Maak de campagne bekend via je Facebookpagina. We bieden je voor elke week in oktober een bericht.
Nadarbanner die het Bevolkingsonderzoek Borstkanker onder de aandacht brengt.
Informatieve folder over het wat en hoe van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker
Affiche die het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker onder de aandacht brengt
Roll-up banner die het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker onder de aandacht brengt
Bladwijzer met basisinformatie over het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen