Nieuwsbrief

In 2019 zullen ook 51- en 52-jarigen worden uitgenodigd voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker, en in 2020 ook 50-jarigen.
Het Agentschap Zorg en Gezondheid lanceerde onlangs de Gezondheidsindicator Mobiliteit, een online tool om de gezondheidsimpact van het wegverkeer in alle gemeentes in Vlaanderen te vergelijken.
Maak werk van een gezondheidsbeleid en pak uit met één of meerdere projecten of materialen. Laat je inspireren bij het opstellen door ons aanbod, zowel voor lager, secundair als personeel.
10-daagse van de Geestelijke Gezondheid - In zeven gemeenten in het Waasland duiken spreuken op in het straatbeeld. Spreuken die een instant glimlach opwekken of een goed gevoel geven.
In De Overpoort in Gent werd het kwaliteitslabel ‘Quality Bars’ gelanceerd. Hiermee geven cafés aan dat ze een positief uitgaansklimaat willen creëren en het welzijn van hun klanten willen verbeteren.
Ben je op zoek naar methodieken, materialen of diensten om binnen jouw organisatie te werken rond gezondheidspromotie? Dan kan je terecht op de website www.preventiemethodieken.be.
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen